Wat is mediation?

Dagelijks hebben we te maken met meningsverschillen en verschil van inzicht. In veel gevallen komen we er door luisteren, praten en onderhandelen, samen wel uit. Soms loopt de communicatie echter minder soepel en leidt het tot een conflict. Mediation kan dan helpen.

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met hulp van een neutrale deskundige conflictbemiddelaar. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor beide partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zien partijen, doordat ze in het conflict verwikkelt zijn, die oplossing niet.

Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk! Als Ú er  samen uit wilt komen, begeleiden wij u naar een voor beiden aanvaardbare oplossing.
In een eerste gesprek stellen we vast waar het voor u beiden over gaat en wie er bij de gesprekken betrokken moeten zijn. We maken de afspraak dat u het geschil door mediation tracht op te lossen en we komen geheimhouding overeen. U behoudt de vrijheid om de mediation te beëindigen, maar meestal zijn een paar gesprekken voldoende om een bevredigende oplossing te bereiken.

We zijn uiteraard onafhankelijk en onpartijdig. We erkennen en respecteren wederzijdse belangen expliciet en gaan met elkaar op zoek naar wat bindt. We helpen  de vastgelopen communicatie weer op gang.  In een absoluut veilige en vertrouwelijke omgeving laten we u samen over mogelijke oplossingen brainstormen. Pas als u het helemaal eens bent en alles is doordacht, stelt u het resultaat vast in een overeenkomst. Dat levert vaak een win win situatie op.

Ook voor teams!

Bij teammediation is de werkwijze hetzelfde.

Mediation

Mediation

Copyright 2021 omgaanmetgedoe.nl | Website door: IZI Services webdesign